skip to Main Content
NOTIS PENTING

Bermula 15 Julai 2021 Unit Kokurikulum dibawah kelolaan Haji Nasarudin Bin Lah telah melaksanakan aktiviti Kokurikulum Dalam Talian yang dikahskan kepada semua murid SMK Sungai Rambai. Aktiviti ini akan berjalan secara berterusan sehingga 15 November 2021.
Aktiviti ini dilaksanakan secara dalam talian di micro site https://sites.google.com/moe-dl.edu.my/kokurikulumsmksr2021/utama dimana setiap unit kokurikulum akan menyediakan satu bahan berbentuk video disertai dengan borang penilaian. Unit kokurikulum SMK Sungai Rambai juga telah mengwujudkan beberapa kateria pengiktirafan kepada murid untuk menggalakkan penyertaan iaitu anugerah murid paling aktif, anugerah murid pencapaian terbaik serat anugerah kelas paling cemerlang. Untuk guru yang dapat menyediakan video kokurikulum yang kreatif juga akan diberi anugerah.

https://sites.google.com/moe-dl.edu.my/kokurikulumsmksr2021/utama

AKTIVITI KOKURIKULUM DALAM TALIAN SMK SUNGAI RAMBAI

Back To Top