skip to Main Content
NOTIS PENTING

VISI

Pendidikan berkualiti insan terdidik negara sejahtera.

MISI

Melestarikan sistem pendidikan yang berkualiti untuk membangunkan potensi individu bagi memenuhi aspirasi negara.

NILAI

Penghayatan nilai kasih sayang dalam kalangan warga SMK Sungai Rambai.

MATLAMAT

Ke arah kecemerlangan akademik, kokurikulum dan perkhidmatan serta berusaha melahirkan insan yang beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia.

FALSAFAH

Semua pelajar dididik untuk mencapai ketinggian intelek, rohani, emosi dan jasmani.

RUKUN

B: Bertanggungjawab
A: Amanah
K: Kejujuran
T: Taqwa
I: Ikhlas

MOTO

Usaha Jaya

SLOGAN

“SMKSR Hebat”

OBJEKTIF

LENCANA SEKOLAH

BIRU

Kedamaian dan keharmonian warga sekolah 

MERAH

Keberanian

KUNING

Kejujuran dan amanah

HITAM

Tawakal

Back To Top