skip to Main Content
NOTIS PENTING

Majlis sanjungan kasih, Budi disanjung kepada Puan Rohana dan Puan Maisarah kerana telah berpindah sekolah yang baharu. Pihak SMK Sungai Rambai amat menghargi jasa mereka sepenjang memeberi ilmu kepada pelajar SMK Sungai Rambai. Jasa mu akan dikenang.

MAJLIS SANJUNGAN KASIH , BUDI DISANJUNG

Back To Top