skip to Main Content
NOTIS PENTING

Pada 26 April 2021 telah dijalankan Mesyuarat jawatankuasa TS25 Kali Ke-1 Tahun 2021 SMK Sungai Rambai. Mesyuarat ini dibawah kendalian Cikgu Aleimmah Binti Ali ini membincangkan persediaan SMK Sungai Rambai untuk melaksanakan  Modul 6 Transformasi Sekolah 2025 yang menekankan Kemahiran Rekabentuk dikalangan warga SMKSR.

Hasil perbincangan dan sumbang saran maka 5 panitia akan digabungjalin untuk menghasikan satu produk. 6 panitia tersebut ialah Panitia Sains (Ketua), Panitia Pendidikan Jasmani dan Kesihatan, Panitia Matematik, Panitia Reka Bentuk Teknologi, Panitia Bahasa Malaysia dan Panitia Bahasa Inggeris.

Adalah diharap usaha murni pembelajaran berasaskan projek (PBL) ini akan dapat dilaksanakan dengan jayanya dan perkembangan semasa akan diumumkan nanti.

 

TS25 : PEMBELAJARAN BERASASKAN PROJEK TS25 2021 MODUL 6 KOHORT 5

Back To Top